Lönsammare butiker!

januari 2018

Lönsammare butiker!

2018-01-21

Nu denna vecka körde vi sista träffen med 6 stycken ICA Nära-butiker i Göteborgsområdet. Det övergipande syftet med utvecklingsprojektet är att öka kunskapen och förståelsen för affärsmannaskapet, det vill säga att leverera det kunden vill ha och göra det med god lönsamhet. Detta ska skapa ett mer självgående arbetslag som styr mot verksamhetens mål.

Det speicfika syftet är att lära deltagarna hur man påverkar det ekonomiska resultatet genom kunskap och bra verktyg. Vid fyra tillfällen har vi pratat och arbetat med blanda annat:

  • Kundens förväntningar
  • Konsumentkulturer
  • Konkurrensmedel
  • Försäljningens och marginalens nyckeltal
  • Säljklart
  • Varuplacering och kundvarv

Vår pedagogik bygger på lärande om ett visst ämne, följt av diskussioner för att lära av varandras erfarenheter och kunskaper, övningsuppgifter för att fördjupa sig i ämnet och slutligen praktisera i butiken eller avdelningen. Allt detta följer vi upp med feedback i gruppen.

Detta är ett anpassat utvecklingsprojekt utifrån vår kunds behov, men bygger på vårt populära program Lönsammare butik. Vill du veta mer kan du läsa här eller höra av dig till oss.

Hämta informationsblad här!

Stolta bidragsgivare!

2018-01-15

Sedan ett antal år tillbaka har vi stöttat detta fantastiska projekt.

Make a Difference jobbar med insamling för att plats i Ghana förbättra livet för de mest utsatta. Make a Difference är en politiskt, religiöst obunden stiftelse. Tillsammans med en styrelse från näringslivet bedriver de i dag ett ideellt arbete som syftar till att skapa långsiktig förbättring av livssituationen för behövande barn och familjer.

Make a Difference har genom åren etablerat ett samarbete med socialtjänsten på plats och hjälper till med att ta hand om föräldralösa och övergivna barn. Genom att möjliggöra en trygg uppväxt för fler barn och ge stöd till socialt utsatta familjer, kan vi undvika att fler barn överges.

Läs mer eller ge ett bidrag du med!

Foto och text från, www.stiftelsenmakeadifference.se