Hur bra är din butik utifrån ett kundperspektiv

augusti 2019

Hur bra är din butik utifrån ett kundperspektiv

2019-08-28

 

 

 

 

 

 

Det finns en stark korrelation mellan kundupplevelse och lojalitet. För att skapa lojalitet gäller det att ständigt utvecklas för att möta kraven på kundupplevelser i alla olika interaktioner med kunden.

Det finns en korrelation mellan:

  • Förmåga att möta behov och återköpsbenägenhet
  • Enkelhet i interaktion och både återköpsbenägenhet och motivation att stanna kvar
  • Förväntansgap och rekommendationsvilja

Kundens upplevelse av butiken bygger på att det finns arbetsrutiner, kunskap om kunderna,  bra kommunikation, rätt kompetens, tydliga mål mm. Ett sätt och att ständigt arbeta med kundupplevelsen i butiken är att låta göra en besiktning, syftet meden  besiktning är att få ett ”nuläge” på hur det ser ut idag, samt en rapport med förbättringsområden.

Det är lätt att bli hemmablind och göra som man alltid gjort.

Vill du veta mer om våra besiktningar kontakta oss på Vizuera

 

Vizuera har besökt världens första återbruksgalleria

2019-08-19

ReTuna är världens första Återbruksgalleria och finns i Eskilstuna. Vi på Vizuera var där på studiebesök i början av sommaren. Här shoppar man på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Har du vägarna förbi rekommenderar vi ett besök.