Ny Frukt & Grönt inredning

oktober 2019

Ny Frukt & Grönt inredning

2019-10-29

ICA Maxi i Kalmar, har byggt om sin F&G avdelning. Active display har levererat inredningen som syftar till att ge smarta exponeringslösningar, kundupplevelse och ökad lönsamhet

 

 

Självgående medarbetare leder till en bättre butik

2019-10-22

Marianne Sjöö, ICA Handlare, Kvantum Ale Torg, satsar på att utveckla och utbilda personalen.

På frågan; Varför investerar du i PLU? (Praktisk Ledarutveckling, som en medarbetare går just nu), svarar Marianne ” Jag vill ha utbildade och självgående medarbetare, det leder till att det blir roligare på jobbet och att vi får en bättre butik. Det borgar även för interna karriärvägar, att ta nästa steg, samt att det är bra för branschen i stort”

 

 

ICA Kvantum i Sollefteå investerar i PLU – Praktisk ledarutveckling

2019-10-17

ICA Handlare Ulf  Schön berättar varför han investerar i PLU – Praktisk Ledarutveckling i sin organisation.

”Jag investerar i PLU för att stärka min organisation och att utveckla en medarbetare som ledare i min butik. Redan under utbildningstiden ser jag hur medarbetaren, som heter Jonas har utvecklats.  Jonas har fått en chefsroll under utbildningstiden, vilket ligger i linje med hans mål att bli ICA Handlare”

 

 

Tre tips för att skapa effektiva team

2019-10-08

Att skapa effektiva team är en nyckel till framgång, här kommer tre tips.

Tydlig målbild:

För att en grupp ska kunna prestera bra tillsammans är det viktigt att målbilden är tydlig och att alla känner motivation inför uppgiften. Ett tydligt och attraktivt mål skapar engagerade individer. För att bibehålla en grupps engagemang behöver företaget/organisationen visa att de förväntar sig att teamet kommer lyckas nå sina mål. När en organisation har klara förväntningar på ett teams framgång ökar teamets självförtroende och resultat.

Kommunikation:

Kommunikationen i gruppen behöver vara öppen, ärlig och respektfull. Personerna i gruppen ska känna sig trygga i att säga vad de ser och hur de ser på att lösa gruppens uppgifter. Deltagarna behöver känna sig lyssnade på av varandra. Deltagarna i gruppen behöver kunna lita på varandra och känna att det är tillåtet att tycka olika. För att en grupp ska prestera bra tillsammans behöver alla känna tillhörighet, inte bara i gruppen utan även i de beslut och handlingar som berör teamet.

Trygg miljö:

För att ett team ska kunna nå sin fulla potential behöver deltagarna i teamet känna sig trygga i att tänka fritt och att komma med idéer. En trygg miljö skapas av individerna genom hur vi beter oss mot varandra. När en grupp ska börja sitt arbete tillsammans skapas tryggheten enklast genom att deltagarna tillsammans sätter så kallade spelregler. Att tillsammans sätta spelregler för teamet skapar tillhörighetskänsla som i sin tur ökar ansvarstagandet.

Ledarutveckling för Apoteket

2019-10-02

Vizuera har under några år levererat  ledarutveckling till Apoteket. Utbildningen heter Apoteksledarutbildning, där deltagarna träffas totalt åtta dagar utspritt på fyra seminarier.

Syftet med utbildningen är att deltagarna skall kunna sin marknad, sina kunder och ekonomi, samt att förbättra kompetensen kring  apoteksdrift. Under utbildningen tränar deltagarna även på verktyg som tex att ge feedback, svåra samtal etc.