Avslutnig för PLU – Praktisk ledarutveckling #1

november 2019

Avslutnig för PLU – Praktisk ledarutveckling #1

2019-11-25

Förra veckan var det avslutningsseminarie för PLU – Praktisk Ledarutveckling, #1.

Det sista seminariet innehåller en mix av tillbakablick och reflektion, nya kunskaper kring effektiva team och grupper, feedbackövning samt minimässa, diplomering av avslutningsmiddag.

Vi på Vizuera är glada över att få ha arbetat med er och lärt känna Er under de fyra seminarierna och önskar all lycka till.

 

 

 

 

 

 

Här får frukt och grönt avdelningen ett lyft

2019-11-20

Förra veckan genomförde vi seminarie 2 med MP Gruppen. Frukt och grönt utbildningen startade med en träff för handlarna, sedan genomförs fyra seminarier med de utvalda medarbetarna.

Med en injektion av kunskap och chansen att få träna på ett gott affärsmannaskap, ska medarbetarna i frukt och grönt avdelningarna leverera en attraktiv avdelningar för kunderna som också ger god/are lönsamhet för butiken.

Vet din organisation vart ni är och vart ni är på väg?

2019-11-14

Vi lever och arbetar i en föränderlig värld. Ekonomi, teknologi och nya marknader påverkar hur vi sätter mål, driver processer och vilken riktning vi måste ta för att inte hamna efter.

Det är fortfarande tydligt att alla inte inser vikten av kommunikation och dess betydelse som framgångsfaktor. Även små förändringar kräver god kommunikation och uthållighet. Vet din organisation vart ni är och vart ni är på väg?

Vad är det som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas?

Här kommer några typiska fallgropar som du enkelt kan ändra till dina framgångsrecept.

Engagerande förändringsprocess
Du som ledare måste själv visa engagemang.  Tänk på att det är ungefär när du som ledare har ”tröttnat” på förändringen som den ska nå ut till medarbetarna.

Information vs kommunikation
Det är stor skillnad på vad du informerar om och vad som faktiskt når fram till medarbetarna. Säkerställ att det du vill nå ut med landar rätt genom att prata individuellt med några av dina medarbetare. Viktigt att arbeta med kommunikation på ett sätt som involverar och engagerar.

Uthållighet
Förändringar tar tid och du måste kanske säga samma sak flera gånger. Det tar olika lång tid för människor att förstå och acceptera förändringar, där måste du vara uthållig och ge det den tid som krävs.

Kunskap
I många fall har vi faktiskt för lite kunskap innan vi går in förändringar. Att skaffa sig kunskap eller ta hjälp av experter är avgörande    för att förändringar ska ge positiva effekter och resultat på sista raden.

 

 

Hur gå från bra till briljant?

2019-11-05

Hur gå från bra till briljant?

Jo genom att satsa på era viktigaste tillgångar – människorna.  Det är genom människorna som vi når framgång och utveckling.

Praktisk Ledarutveckling är utbildningen som ger dina medarbetare nya insikter, inspiration, nya perspektiv verktyg och metoder.

Dags att anmäla  för kursstart vecka fem 2020.