Little Green Market

Little Green Market – Actiflex

Actiflex för variation, säljtryck och säsong. Little Green Market Actiflex är en lättplacerad ”säljmaskin” som är utmärkt att exponera marginalstarka produkter på.

Little Green Market är inredningen som passar både i den lilla som den stora butiken. Inredningen ger butiken möjlighet att jobba aktivt med sortimentet, den skapar variation och händelser i avdelningen.

Med Little Green Market kan du variera säljtrycket utifrån din butiks behov, och du kan skapa rätt upplevelse för kunden, mindre svinn och ökad lönsamhet.

  • Enkel att flytta
  • Går att variera form och storlek
  • Skapar torgkänsla
  • Ger flexibilitet i säljtryck och säsong

Läs mer här!