Ännu ett program har startat

Maxi BUG programmet är en omfattande utbildning med start i februari 2020 och avslut i slutet av mars 2021, där 5 Maxibutiker jobbar tillsammans.

Utbildningen riktar sig mot butikernas viktigaste avdelning, Frukt och Grönt.

Styrkan i programmet ligger i möjligheten för avdelningarna att benchmarka kunskap, erfarenheter, misslyckanden och framgångar, vilket skapar unika förutsättningar.

Tillsammans med Vizueras kunskap och metodik finns alla möjligheter för butikerna att nå sina högt satta mål!