Apoteket AB ökar starkt!

Apoteket ann-carlsson

Apoteket AB fick en stark ökning av sitt rörelseresultat för år 2016. Apoteket överträffade till och med sitt långsiktiga mål med en rörelsemarginal på 3,4%. Förklaringen till sina fina siffror är att bruttovinsten kombinerat med lägre personal-, IT- och marknadsföringskostnader gett resultat till resultatförbättringen.

Apoteket AB har 387 apotek idag och bedriver ombudsverksamhet på 643 platser i landet.

Apotekets omsättning uppgick till över 20 325 miljoner kronor, alltså en ökning med 3,7%. Under år 2016 tillkom även  nya etableringar, förvärv och och visserligen några avyttringar.

Försäljningen via Apoteket AB:s hemsida och app ökade med hela 30%. Försäljningsandelen över nätet och på hela den svenska apoteksmarknaden, ligger nu enligt bolaget på drygt 4%.

”- Vi har en utmärkt plattform för att öka tempot” säger Apoteket AB´s VD Ann Carlsson till tidningen Market. Hon fortsätter: ”- Det är ett resultat av hela företagets målmedvetna arbete under lång tid. Vi har nu en utmärkt plattform för att öka tempot i att utveckla våra kunderbjudanden”. 

Apoteket1

Vi på Vizuera är mycket glada och vill gratulera Apoteket till de fina siffrorna. Vi är också mycket tacksamma för vårt fantastiska samarbete vi har med Apoteket AB. Vizuera kör en slags butiksledarutbildning med Apotekscheferna på Apoteket AB, som startade som en test först, för att sedan utvecklats till ytterligare utbildning av fler apotekschefer. Utbildningen heter ALU – Apoteksledarutbildningen, som Vizueras Lönsamhetskonsult, Per Sjölund, är ansvarig för kontakt och utbildning med Apoteket AB. Ett mer ingående reportage kommer snart om just Apoteket AB och Vizueras samarbete.

Per S

Per Sjölund, Lönsamhetskonsult på Vizuera.

PLU – Praktisk Ledarutbildning och ALU – Apoteks Ledarutbildning är några av alla de högre utbildningarna som Vizuera har att erbjuda….om ni är intresserade att få veta mer om våra utbildningar eller våra konsulttjänster, så kontakta oss gärna….kontaktuppgifter finner ni på sidan Kontakt! Ha en bra dag! / Vizuera

 

Fotnot: Ursprungsartikel med resultatsiffror är kurerad ifrån tidningen Market och bilderna är från Apotekets Pressida.