Blogg

ICA Kvantum i Sollefteå investerar i PLU – Praktisk ledarutveckling2019-10-17

ICA Handlare Ulf  Schön berättar varför han investerar i PLU – Praktisk Ledarutveckling i sin organisation. ”Jag investerar i PLU för att stärka min organisation och att utveckla en medarbetare som ledare i min butik. Redan under utbildningstiden ser jag hur medarbetaren, som heter Jonas har utvecklats.  Jonas har fått en chefsroll under utbildningstiden, vilket

Läs mer

Tre tips för att skapa effektiva team2019-10-08

Att skapa effektiva team är en nyckel till framgång, här kommer tre tips. Tydlig målbild: För att en grupp ska kunna prestera bra tillsammans är det viktigt att målbilden är tydlig och att alla känner motivation inför uppgiften. Ett tydligt och attraktivt mål skapar engagerade individer. För att bibehålla en grupps engagemang behöver företaget/organisationen visa

Läs mer

Ledarutveckling för Apoteket2019-10-02

Vizuera har under några år levererat  ledarutveckling till Apoteket. Utbildningen heter Apoteksledarutbildning, där deltagarna träffas totalt åtta dagar utspritt på fyra seminarier. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall kunna sin marknad, sina kunder och ekonomi, samt att förbättra kompetensen kring  apoteksdrift. Under utbildningen tränar deltagarna även på verktyg som tex att ge feedback, svåra

Läs mer

HR processerna viktiga för att säkra framtidens butik2019-09-24

Butiksanställda är ett av de bästa vapen i striden om konsumenternas pengar. Inom detaljhandeln diskuteras i dag om nya kompetenser och roller. Kassapersonalen blir färre, personalen/säljarna i butiken skall vara ambassadörer, de ska kunna sina produkter, de skall säkra kundupplevelse mm. För att ligga i framkant krävs en HR strategi som är kopplat till den

Läs mer

PLU gruppen tränar på olika verktyg2019-09-18

PLU –  Praktisk Ledarutveckling är utbildningen där du får massor med verktyg att lägga i din verktygslåda som ledare. Att börja använda nya metoder och verktyg handlar om att träna på hur just jag skall använda dem. Under seminarie tre, tränar deltagarna på bland annat på följande verktyg: Det svåra samtalet  Att ge feedback  

Läs mer

Superakademin #2 har startat2019-09-10

Nu har vi kört igång Superakademin #2 Deltagarna kommer att utveckla  sin kompetens kring hur en avdelning skall drivas på ett effektivt och lönsamt sätt.  Syfte med superakademin är att få nya verktyg, metoder och kunskap för att driva en avdelning eller ett område i butiken. Per Lundgren är lönsamhatskonsulten som  genomför superakademin, han berättar

Läs mer

Dags för anmälan till vårens PLU start2019-09-03

Nu är det dags att anmäla sig till vårens PLU – Praktisk Ledarutveckling med start i Januari 2020. Nu laddar vi för en ny grupp med framgångsrika ledare. I januari startar en ny kull med Praktisk ledarutveckling, en utbildning för dig som idag är ledare och som vill utvecklas i din roll. Praktisk ledarutveckling är

Läs mer

Hur bra är din butik utifrån ett kundperspektiv2019-08-28

            Det finns en stark korrelation mellan kundupplevelse och lojalitet. För att skapa lojalitet gäller det att ständigt utvecklas för att möta kraven på kundupplevelser i alla olika interaktioner med kunden. Det finns en korrelation mellan: Förmåga att möta behov och återköpsbenägenhet Enkelhet i interaktion och både återköpsbenägenhet och motivation att stanna kvar Förväntansgap och rekommendationsvilja

Läs mer

Vizuera har besökt världens första återbruksgalleria2019-08-19

ReTuna är världens första Återbruksgalleria och finns i Eskilstuna. Vi på Vizuera var där på studiebesök i början av sommaren. Här shoppar man på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Har du vägarna

Läs mer

Vizuera på spaning efter kundupplevelser2019-06-20

Vi på Vizuera har precis avslutat våra personaldagar, den här gången har vi fokuserat på att spana efter trender och att få nya idéer. Att följa vad som händer inom detaljhandeln är viktigt för oss, allt för att kunna göra ett bättre jobb ute hos våra kunder. En av trenderna vi såg under en heldag

Läs mer