Driftsutveckling

Akademin

Akademin – ett lyft för hela butiken

Akademin är en riktad utbildning med starkt fokus på lönsammare butiks/avdelningsdrift. Akademin är tänkt för flera butiker i grupp.

Värdet, att öka lönsamheten över tid genom:

  • Förståelse för ekonomiska samband
  • Bättre samarbete och samsyn
  • Gemensamma Rutiner och arbetssätt
  • Engagemang

Syftet är att ge alla utvalda deltagare (säljledare/nyckelpersoner) goda förutsättningar till att öka sin kompentens och möjlighet att växa och i och med det få fler medarbetare att stanna kvar inom yrket.

(Varje butik har möjlighet att skicka upp till 3 personer).

Utbildningen kommer ge nya kunskaper, att aktivt driva försäljning och marginalutveckling mer medvetet, vad och hur.

Detta med fokus på att skapa säljklara avdelningar/butik, med hög inspirationsfaktor alla dagar i veckan.

Infoblad Akademin