Driftsutveckling

Körschema

Hamnar ni ofta i tidsbrist? Upplever dina medarbetare frustration? Är det oklart vad som gäller och vad som ska göras? Det här är tyvärr allt för vanliga känslor och upplevelser som uppstår i många organisationer idag.

Till stor del går detta ganska smärtfritt att åtgärda. I vårt korta och effektiva program Körschema identifierar vi tillsammans med alla på avdelningen orsakerna till symtomen. Dåligt planerade rutiner eller i vissa fall inga alls, otydliga mål eller att inte nyttja resurserna på bästa sätt. Vi gör din organisation mer effektiv!

18157701_1391189754275387_6155081151265825793_n

 

Positiva effekter:

  • Tidsbesparing
  • Skapar samsyn mellan medarbetarna
  • Ordning och reda
  • Lätt att introducera nya
  • Skapar större förståelse för varandra
  • Skapar gruppkänsla
  • Lugnare, tryggare och gladare medarbetare
  • Säkerställer rutiner
  • Kundnytta

Hämta informationsbroschyr

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att få mer flyt i vardagen. Fyll i dina uppgifter här nedan så ringer vi upp dig.