Driftsutveckling

Lyftet Bistro

Känner du av den ökande konkurrensen från allt bättre restauranger och caféer? Kunder väljer allt oftare ett enklare alternativ till att laga sin egen mat. Hur gör du för att få kunden att välja din butik i stället. Med vårt Bistrolyft skapar vi ett modernt och säljande sortiment som får dina kunder att välja bort det där cafébesöket eller hämtmaten från restaurangen. Under några dagar tar vi tillsammans med din personal fram ett attraktivt och säljande sortiment, samtidigt som vi sätter rutiner och arbetssätt.

Ur innehållet:

  • Teoretisk genomgång med målfokusering, Sortiment och arbetssätt med rutiner och checklistor
  • Från nuläge till nya reviderade upplägge
  • Genomgång av alla delar i, bygget, säljarna, sortiment
  • Fokus på flexibla sortiment under veckan, effektiva nya säljupplägg, inspiration och matglädje.

Här kan du läsa mer, informationsbroschyr

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR!