Driftsutveckling

Lyftet Bistro

Känner du av den ökande konkurrensen från allt bättre restauranger och caféer? Kunder väljer allt oftare ett enklare alternativ till att laga sin egen mat. Hur gör du för att få kunden att välja din butik i stället. Med vårt Bistrolyft skapar vi ett modernt och säljande sortiment som får dina kunder att välja bort det där cafébesöket eller hämtmaten från restaurangen. Under några dagar tar vi tillsammans med din personal fram ett attraktivt och säljande sortiment, samtidigt som vi sätter rutiner och arbetssätt.

Ur innehållet:

  •  Sortiment – Fokus på flexibla sortiment under veckan
  • Arbetssätt med rutiner och checklistor
  • Från nuläge till börläge
  • Genomgång av alla delar i bygget, säljarna, sortiment
  • Nya effektiva säljupplägg
  • Hur inspirerar jag mina kunder
  • Matglädje

Här kan du läsa mer:

Hämta informationsbroschyr