Driftsutveckling

Lyftet Färskvaror

ovik44_articleimage

SKAPA ERA DRÖMMARS FÄRSKVARUDISKAR!

Lyftet Färskvaror genomförs under ett antal dagar på plats i butiken helt beroende på butikens önskemål.
Diskar byggs om efter Vizueras principer. Det kan gälla manuell deli, ost, fisk eller kött samt packade diskar.

Hela sortimentet gås igenom. Avdelningens säljare tränas i försäljningens psykologi!

Några innehållspunkter:

  • Nulägesanalys.
  • Upplägget – hur ska disken läggas.
  • Utrustning – vilken utrustning krävs.
  • Leverantörer och val av sortiment.
  • Praktiska arbetet – rätt rutiner.
  • Säljteknik med kunden i fokus.
  • Ekonomi i all hantering och kalkyler, val av viktiga nyckeltal.

Kan genomföras i befintlig avdelning eller vid nyöppning eller ombyggnad.

En kraftfull utbildning för all färskvarupersonal!

Hämta informationsbroschyr

Mer inspiration