Driftsutveckling

Lyftet F&G

100902hedemora_3_articleimage

SVERIGES VASSASTE FRUKT OCH GRÖNT!

Lyftet Frukt och grönt genomförs under ett antal dagar på plats i butiken. 
Hela den avdelningen byggs om efter Vizueras principer. Hela sortmentet gås igenom. Avdelningens säljare tränas i försäljning.

Några innehållspunkter:

  • Nulägesanalys
  • Våra konkurrensmedel
  • Kategoritänket i avdelningen – varuplacering 
  • Sortimentsanalys 
  • Avdelningens ekonomi – fokus på de viktigaste nyckeltalen 
  • Praktiskt arbete i avdelningen 
  • Uppföljning för att säkerställa att förbättringar genomförs strukturerat

Kan genomföras i befintlig avdelning eller vid nyöppning eller ombyggnad.

Är du och ditt team redo att skapa Sveriges vassaste Frukt & Grönt avdelning!?

Infoblad Lyftet frukt och grönt

Hämta informationsbroschyr

Se filmen ”Lyftet Frukt och Grönt” på YouTube.com här!

Här hittar du mer inspiration