Inspiration

Ett av vårt starkaste fokus är kundupplevelse, det vill säga hur får vi kunden att känna sig nöjd, glad eller inspirerad när hen rör sig i avdelningen eller butiken. Den starkaste upplevelsen får våra kunder när vi lyckas attrahera så många sinnen som möjligt, syn, doft, smak, känsel och hörsel. Givetvis finns det fler faktorer som spelar in i hur våra kunder upplever oss, men här kan du bli inspirerad av det vi gör hos våra kunder.