Tjänster

Besiktning

Kunder ska alltid mötas av en så bra butik som möjligt.

För en väl fungerande butik behövs bra rutiner. Rutinerna är de arbetsuppgifter som genomförs för att skapa målbilden, säljklar avdelning i rätt tid. Bra rutiner ger effektivitet och det är mycket lättare när alla som arbetar i avdelningen vet vad som ska göras och i vilken ordning. Bra rutiner är aktuella, funktionella och gemensamma.

Hur bra är din butik, är rutinerna uppdaterade, är alla säljare intrimmade i det rutiner som finns? Att ta hjälp av Vizueras Lönsamhetskonsulter för att bedöma säljklar butik, ger dig rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar att göra rätt åtgärder på rätt ställe i butiken. En bedömning av säljklar butik blir med Vizuera inte bra ett konstaterande utan en tydlig åtgärdsplan med tips och råd vad som är viktigast utifrån både kundnytta och lönsamhet.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig att bli säljklar, kontakta oss.

Infoblad Besiktning

 

100902hedemora_45-1024x681