Tjänster

Budget

Budgeteringsdag där vi gemensamt budgeterar hela butiken och dess avdelningar ned på minsta nyckeltal

Budgetering och simulering i Prezision är mycket enkelt. Vi utgår ifrån föregående års resultat och tittar på hur vi bedömer utvecklingen av kunder till butiken, därefter simulerar vi försäljningsökning per avdelning, marginalprocent, svinn och snittpris per artikel.

När vi budgeterat detta på varje avdelning så får vi en färdig budget för alla nyckeltal enligt Vizueramodellen.

Vi förespråkar att budgetera intäkterna i Prezision innan hel budget skapas tillsammans med redovisningsbyrån. Vissa budgeterar omvänt, där redovisningsbyrån siter tillsammans med butiken och gör ett tidskrävande förarbete för att sedan budgetera dessa siffror i Prezision.

Vill ni spara tid och få en budget som ni kan styra butiken från – kontakta oss.

Läs mer här!