Tjänster

Controller på distans

Påverka lönsamheten över tid

En av våra lönsamhetskonsulter blir din butiks controller på distans. Controllern följer butiken vecka efter vecka och skickar löpande analyser och rapporter till butiken innehållande kommentarer och input. 

Controllern granskar butiken objektivt och kan föra in nya tankesätt och med sina infallsvinklar öka lönsamheten i butikerna.

Lär mer här!