Ledarutveckling

Verktyg för ledar- och medarbetarutveckling

Vizuera jobbar med marknadens bästa verktyg för ledar- och medarbetarutveckling.

IDI
IDI står för Interpersonal Dynamics Inventory.  Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i din omgivning.  Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.  Genom detta kan du bli effektivare i din arbetsroll, bli bättre på att samarbeta, din omgivning blir effektivare, din grupp samarbetar och producerar effektivare.

SDI
SDI står för Strength Deployment Inventory och är ett beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga och sänker kostnader för konflikter. SDI innehåller en kartläggning där individen förstå sina styrkor och svagheter i relationer med andra människor. Varför reagerar man som man gör i en konflikt och varför reagerar människor på olika sätt? Att förstå sig själv, men även andra, gör att man kan hantera konflikter på ett medvetet och konstruktivt sätt och faktiskt utvecklas i dessa. SDI är ett verktyg som skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt klimat på arbetsplatsen.

MultiView 
Detta är ett verktyg som hjälper företag att identifiera, välja och utveckla sina medarbetare. Man får en objektiv och nyanserad bild av en persons personalitet som kan vara intressant vid till exempel utveckling av anställda. Alla bedömningar av fokuspersonen görs on-line och anonymt för ärligast och mest öppna feedback. Ditt företag kan själv skapa egna kompetensområden – unika för ditt företag. Ett enkelt och konkret så kallat ”360”-verktyg.