Säljutveckling

Serviceavtal för säljare 2.0

100902hedemora_53_articleimage

Alla behöver tränas för att bli bättre. Även säljare!

Efter succén med Serviceavtal för säljare 1.0 kommer nu den efterlängtade uppföljaren 2.0. Dessa utbildningsdagar har fokus på säljarnas attityder samt tränar dem i att tolka och förstå kunderna för att kunna sälja mer.

För vem?
Serviceavtal för säljare vänder sig till alla i butiken som har aktiv kontakt med kunder. Det gäller bland annat de som jobbar i deli, frukt och grönt, chark, kolonial och kassa.

Upplägg:
Hela utbildningen sker lokalt i eller vid butiken. Under en intensiv dag utbildas alla säljare för att sedan gå hem och praktisera sina kunskaper. Några månader senare sker uppföljning med ett andra seminarium med påfyllning av både inspiration och kunskap.

Pedagogik:
Träffarna är uppbyggda på ett antal uppgifter som deltagarna diskuterar och löser tillsammans. Det är absolut ingen traditionell föreläsning. Deltagarna kommer fram till många bra tankar och idéer som de konkret kan jobba vidare med på hemmaplan. Blandningen av kreativitetspass, brainstorming, film och bilder har visat sig vara en framgångsfaktor!

Ur innehållet:
-Attityd – inställningen till mitt jobb! På utbildningen får deltagaren sätta sig in i sin roll som säljare och vilken attityd de väljer att ha. Vilket ansvar har jag för att ta hand om kunden på bästa möjliga sätt? Hur ska jag uppträda i olika situationer? Hur syns det på mig vilken attityd jag har?
-Motivation – så ökar du din egen och andras. Hur kan jag öka min egen motivation och hur kan jag hjälpa andra att höja sin? Hur kan vi peppa varandra i teamet? Konsten att ta sig förbi osynliga hinder i form av avdelningstänkande och revir.
-Kunden – din utmaning som säljare! Så går det till när kunden köper sina varor. Köp– och säljprocessen – från det att kunden kommer in i butiken ända till att kunden kommer hem och packar upp sina saker. Lär dig sälja som kunden vill ha det.
Alla kunders attityder är olika! Så bemöter du dem! När och hur vill kunden att vi ska sälja? Så behandlar vi våra kunder individuellt utifrån deras personliga stil. Tips och idéer för hur olika typer av kunder vill bli bemötta. Deltagarna får förståelse för hur de kan förstärka kundernas positiva upplevelse av butiken.

En finslipande och kunskapshöjande utbildning för den redan erfarne säljaren!

Hämta informationsbroschyr