Hur bra är din butik utifrån ett kundperspektiv

 

 

 

 

 

 

Det finns en stark korrelation mellan kundupplevelse och lojalitet. För att skapa lojalitet gäller det att ständigt utvecklas för att möta kraven på kundupplevelser i alla olika interaktioner med kunden.

Det finns en korrelation mellan:

  • Förmåga att möta behov och återköpsbenägenhet
  • Enkelhet i interaktion och både återköpsbenägenhet och motivation att stanna kvar
  • Förväntansgap och rekommendationsvilja

Kundens upplevelse av butiken bygger på att det finns arbetsrutiner, kunskap om kunderna,  bra kommunikation, rätt kompetens, tydliga mål mm. Ett sätt och att ständigt arbeta med kundupplevelsen i butiken är att låta göra en besiktning, syftet meden  besiktning är att få ett ”nuläge” på hur det ser ut idag, samt en rapport med förbättringsområden.

Det är lätt att bli hemmablind och göra som man alltid gjort.

Vill du veta mer om våra besiktningar kontakta oss på Vizuera