Ica Nära I Norrland

Nu är vi igång med frukt och grönt lyft tillsammans med 6 stycken Ica Nära-butiker. Projektet syftar till att öka attraktionskraften hos butikerna genom ännu bättre frukt och grönt-avdelningar.

Målet med utvecklingsprojektet är att med en injektion av kunskap och chansen att få träna på ett gott affärsmannaskap, ska medarbetarna i frukt och grönt avdelningarna leverera, för kunden attraktiva avdelningar och för butiken god/are lönsamhet.

Ica-Nära-FG-1024x768

Genom att skapa en bra struktur, goda arbetssätt och rutiner, jobbar alla i avdelningen effektivt så att vi kan lägga tid på rätt saker i avdelningen. Vi lär oss att förbättringsarbete är en ständig process som med ny erfarenhet och kunskap gör avdelningen och de som jobbar där lite bättre för varje dag.

100902hedemora-3-original-29448-1024x682

Ett urval av projektets programpunkter:

  • Inspirerande fruktavdelning.
  • Rutiner och fotodokumentation av rutinbeskrivningarna
  • Planering uppbyggnad och justering i avdelningen
  • Praktiskt arbete i avdelningen.
  • Avdelningens egna aktivitetsplan.
  • Varu/matkunskap, olika delar hela utbildningen.
  • Åtgärdsplaner och projektuppgifter
  • Uppföljning och dokumentation
  • Examensarbete och diplomering

maxi6-original-29730-1024x681

Vår lönsamhetskonsult Per Lundgren leder och driver projektet tillsammans med butikernas frukt och grönt-ansvariga.

 

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL HÖRA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR!