Kontakt

Vi på Vizuera och Active-Display har alla en gedigen bakgrund från detaljhandeln, stor erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt, med stora som små grupper och att skapa goda resultat hos våra kunder.

Per Sjölund
Lönsamhetskonsult & säljare
0702-69 99 07

Per Lundgren
Lönsamhetskonsult & säljare
0706-52 23 75

Rikard Herrfall
Lönsamhetskonsult & säljare
0706-46 42 27

Per Unger
Operativ Chef
0702-52 46 56

Roger Eijvergård
Ägare, Lönsamhetskonsult & säljare
0703-43 03 64

Örne Kjellström
Ägare, Lönsamhetskonsult, säljare & Affärschef Active-Display
0706-00 07 43

Karin Askerfelt
VD
072-700 00 85

Joakim Robarth
Lönsamhetskonsult & säljare
0703-35 55 06

Christina Hansson
Ekonomi & administration
076-7721989