Kontakt

Vi på Vizuera, Active-Display och Prezision har alla en gedigen bakgrund från detaljhandeln, stor erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt, med stora som små grupper och att skapa goda resultat hos våra kunder.

Per Sjölund
Lönsamhetskonsult & säljare
0702-69 99 07

Per Lundgren
Lönsamhetskonsult & säljare
0706-52 23 75

Rikard Herrfall
Lönsamhetskonsult & säljare
0706-46 42 27

Per Unger
Operativ Chef
0702-52 46 56

Roger Eijvergård
Ägare, Lönsamhetskonsult & säljare
0703-43 03 64

Örne Kjellström
Ägare, Lönsamhetskonsult & säljare
0706-00 07 43

Karin Askerfelt
VD
072-700 00 85

Joakim Robarth
Lönsamhetskonsult, säljare & Affärschef Active-Display
0703-35 55 06

Linda Holmbom
Ekonomi & administration
0702-15 38 25

Åke Thuresson
Lönsamhetskonsult & säljare
0703-24 54 38

Christina Hansson
Ekonomi & administration
076-7721989