Kvantum´s ”Västgötarna” på Frukt & Grönt Bench!

Bench1

Vizuera har ett flertal spännande Bench-program som pågår hela tiden, varav ett är med Kvantum-gruppen ”Västgötarna” där flera Kvantum-butiker placerade i Västergötland ingår. I Västgötarna finner vi butiker från bl.a. Mariestad, Skövde, Lidköping, Trollhättan, Nödinge och Skene. Det är en härlig grupp som har haft 2-3 deltagare med från varje butik, och då har även butikschefer och handlare har deltagit med stort engagemang.

Bench4

Joakim Robarth, en av Vizueras kunniga Lönsamhetskonsulter, har varit ansvarig och lett Västgötarna på de inspirerande träffarna som denna gång har varit på 2+1+1+1 dagar. Detta Benchmarking-program har haft ett fokus på att förbättra kundupplevelsen och Frukt- & Grönt-avdelningens lönsamhet.

Joakim

 

Joakim, kan du utveckla vad ni gått igenom under denna Bench?:

”- Ja, grunden ligger ju i att identifiera alla goda exempel, med fokus på lönsamhet. Benchmarking handlar om att hitta goda exempel, lära sig av dem och sedan anpassa den nya kunskapen i den egna avdelningen. I projektet tillför vi även helt ny kunskap, där vi från Vizuera säkerställer ett gynnsamt synsätt på hur man skapar lönsamhet och kundnytta”, berättar Joakim engagerat.

Har detta utvecklat butikerna i positiv riktning?:

”- Många av förbättringarna är små och det är enkla tips och idéer som uppkommer i diskussioner i gruppen, men vi går även in på djupet i analyser av arbetssätt, rutiner och nyckeltal. Vad som ligger bakom en god prestation, kan i vissa fall vara gott ledarskap eller en bra företagskultur. Så förbättringarna kommer både ifrån enkla idéer, men även mer övergripande organisatoriska frågor”, förklarar Joakim.

Bench6

Bench7

 

 

 

 

 

 

 

 

Märks det i butikerna att de både fått kunskap och tips?:

”- Alla butiker har ökat sina nyckeltal utifrån sina egna förutsättningar, och alla är mycket nöjda med den utvecklingen som deltagarna har presterat”, säger Joakim nöjt.

Vilka typer av Benchmarking jobbar Vizuera med?:

”- Vi på Vizuera levererar benchmarking-program inom de flesta områden….ja, vad det gäller detaljhandel, sällanköp eller dagligvaror, på avdelningsnivå eller ledningsnivå”, säger Joakim.

Bench2

Bench3

 

 

 

 

 

 

 

 

Är ni en av dem som också önskar mer detaljerad information om våra utbildningar och om vår Benchmarking!? Hör då gärna av dig till oss du med….antingen via kontaktformuläret nedan eller via E-post eller Telefon…..kontaktuppgifterna hittar du på sidan Kontakt. 

Ha en fin dag!