Ledarutveckling för Apoteket

Vizuera har under några år levererat  ledarutveckling till Apoteket. Utbildningen heter Apoteksledarutbildning, där deltagarna träffas totalt åtta dagar utspritt på fyra seminarier.

Syftet med utbildningen är att deltagarna skall kunna sin marknad, sina kunder och ekonomi, samt att förbättra kompetensen kring  apoteksdrift. Under utbildningen tränar deltagarna även på verktyg som tex att ge feedback, svåra samtal etc.