Nyhet – Succé-verktyget Prezision ännu mer Lönsamt!

Prezision3

Marknadens vassaste IT-verktyg Prezision, kommer på måndag 20 juni en helt ny version med ännu fler smarta funktioner för att underlätta arbetet i butiken och göra det ännu lättare att nå Lönsamhetsmålen. Nya Vizuera-modellen kommer att hjälpa alla att nå sina ekonomiska mål.

Nya Funktioner:

Kommentarsfunktioner – 1.Globala kommentarer som t.ex Midsommarvecka, Lönevecka o.s.v.. 2.Budgetkommentarer, 3.Utfallskommentarer från föregående, 4.Skriva dina områdeskommentarer

Framåtriktade rapporter – 1.”Kommande veckors nyckeltal”, en rapport som tydligt visar vad som krävs av respektive avdelning kommande veckor.

Vizuera har utfrån sin unika lönsamhetsmodell skapat ett av marknadens vassaste IT-verktyg. Det ger kontroll och styrning av intäkterna samt är ett ovärderligt verktyg i att motivera personalen.

nya-vizueramodellen-1024x328

Fyra smarta anledningar till att satsa på Prezision:

1. Lättillgängligt, snabbt, enkelt
Vizueras IT-verktyg Prezision hjälper dig att ta kontroll över din försäljning och marginal med hjälp av fem nyckeltal. Prezision följer Vizueras unika och prisade ekonomiska modell – Vizueramodellen. I Prezision kan du koppla det som händer på butiksgolvet och kundens upplevelse till det ekonomiska resultatet.

2. Webbaserat
Prezision är lättillgängligt eftersom det är webbaserat, du kan jobba när du vill och var du vill bara du har tillgång till Internet. Systemet är lättarbetat, snabbt och enkelt. Du skapar de svar du vill ha genom att ta fram enkla rapporter.

3. Sätt mål, budgetera och mät
Du kan sätta mål, budgetera, mäta och följa upp på alla nivåer och du kommer att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt ställe i rätt tid! Prezision ökar säljarnas kreativitet och förmåga att sätta mål. Via mätarna kan de snabbt se resultatet av insatser och förändringar i det vardagliga arbetet på golvet och i mötet med kunderna. Att jobba med periodens vinnare är ett enkelt och roligt sätt att få fart i avdelningarna, säljtävlingar motiverar!

4. Ökar engagemanget
Engagemanget ökar hos alla medarbetare i butiken eftersom det är lätt att förstå och lätt att följa! Med hjälp av Prezision ser man enkelt vad som har hänt, hur det ser ut nu och vad som är planerat. Med det underlag och den information som Prezision ger kommer alla att fatta bättre beslut som styr mot de uppsatta målen.

På bilden nedan här ser du hur det kan se ut i din läsplatta eller mobiltelefon, som du lätt använder i butiken. Du kan alltså vara på plats i butiken och följa upp dina siffror och din budget.

Så kommer ni snabbt och smidigt igång!

  • En fil skickas till VIzuera och butikens siffror tankas in i systemet.
  • Butiken läggs upp och skapas som användare.
  • Genomgång och tre timmars utbildning för att säkerställa att butiken kommit igång på rätt sätt.
  • Löpande support via mejl och telefon.

Förändra din försäljning, lönsamhet, butik och kanske hela din värld! Satsa på Prezision du också!

(I Vizuera-bolaget ingår både Prezision, IT-verktyg, och Active Display som ansvarar för vår fantastiska butiksinredning.)

Kontakta oss gärna för mer information om Prezision –  marknadens vassaste IT-verktyg för maxad lönsamhet!