Referenser

Cervera

Karin Wiberg är personalchef på Cervera, en butikskedja där medarbetarna hjälper kunderna med att hitta produkter för tillagning, servering och heminredning i köket. Medarbetarna på Cervera är mycket trevliga och kunniga, men man vill höja servicenivån och få medarbetarna att bli ännu mer tillgängliga i butikerna.

På vilket sätt ville ni höja servicenivån?

– Målet var att utveckla medarbetarna i sin säljarroll, få dem att bli mer aktiva i butikerna och att förbättra deras förmåga att se helheten i butiken. Butikschefer och säljare gick en kombinerad sälj- och butiksledarutbildning. Efter det fick de en annan insikt och förståelse för butiksekonomi, exempelvis vad merförsäljningen innebär för butikens resultat samt fått en bättre helhetssyn på butiksdriften. Eftersom alla har olika kunskapsnivåer kommer vi framåt att anpassa utbildningarna och se till varje butiks unika nivå. Nyckeln till att vårt samarbete har fungerat så bra under den här utbildningen är att vi tillsammans gjort förändringar när jag eller Vizuera har haft synpunkter på upplägget. Vi har haft en bra dialog med en rak och öppen kommunikation.

Planerar ni att göra någon uppföljning av utbildningarna?

– Just nu går ett antal utvalda butikschefer en butiksledarutbildning. Vår strävan är att butikscheferna, som vi tror mycket på, ska växa i sin chefs- och ledarroll för att ta nästa steg och utvecklas för att se butiken i ett större perspektiv. De får bland annat lära sig att använde en coachande ledarstil mot sin personal och att vara tydlig och kommunikativ som chef.

 

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan utveckla dig och ditt företag framåt.