Prezision

Prezision är butiksnära och lättanvänt. Det finns många användbara rapporter att ta ut och budgeteringen är mycket enkelt att utföra och mycket flexibel.

  • Prezision visar förhållandet mellan vad som händer i butiken och butikens ekonomi.
    Det ger ett mycket bra underlag för beslut och gör det enklare att styra intäkterna.
  • Prezision hjälper dig att ta kontroll över din försäljning och marginalen med fem nyckeltal (i det liggande T). I Prezision kan du koppla det som händer på butiksgolvet och kundens upplevelse till det ekonomiska resultatet. Du kan sätta mål, budgetera, mäta och följa upp på alla nivåer.
  • Prezision är ett verktyg som gör att man snabbt kan påverka och styra sitt resultat genom att man kan sätta in rätt åtgärder på rätt plats i rätt tid.
  • Prezision är lättillgängligt eftersom det är webbaserat, du kan jobba när du vill och var du vill bara du har tillgång till internet. Systemet är lättarbetat, snabbt och enkelt och med tanke på att det är webbaserat så slipper du installationer.
  • Att snabbt kunna se resultatet av insatser och förändringar i det vardagliga arbetet på golvet och i mötet med kunden är otroligt värdefullt och viktigt för butikens lönsamhet.

Som om inte allt det ovanstående vore nog. Prezision kan hjälpa din butik att främja bland annat ett styrt försäljningsarbete, glada fokuserade och tävlingsinriktade säljare som i sin tur såklart leder till säljklara avdelningar och en ökad lönsamhet.

Ta tag i din butiks lönsamhet redan idag, boka ett möte med oss på Prezision.

Prezisionbox3-e1427888070674