Tjänster

Controller på distans

Även kallat lönsamhetsabonnemang

Din butik eller kedja abonnerar på denna populära tjänst där en av våra lönsamhetskonsulter blir din butiks controller på distans. Controllern följer butiken vecka efter vecka och skickar löpande analyser och rapporter till butiken innehållande kommentarer och input.

Controllern granskar butiken objektivt och kan föra in nya tankesätt och med sina infallsvinklar öka lönsamheten i butikerna.

Intresset för Lönsamhetsabonnemanget har exploderat under hösten, och många fler är på väg in.