Marknadsutveckling

Sociala medier

Sälj mer med Sociala medier!

Bild social media

Kunderna spenderar mellan 6-7 timmar i veckan på de sociala nätverken….var finns er butik då? Genom att vara mer aktiv på dessa medier med populära inlägg, så vinner er butik förtroende och er butik får mer lojala kunder. När, var och hur man gör dessa inlägg, påverkar marknadens intresse för er butik! Och givetvis er försäljning!

Vi kommer i denna kurs gå igenom:

  • grundkännedom om Sociala medier
  • företagets värdegrund för Sociala medier
  • göra en Nulägesanalys av företagets närvaro på Sociala medier
  • göra en Social medieplan med mål tillsammans
  • ”Content marketing” och få tips för olika sociala nätverk
  • konsten att skriva, att ha en bra bild och att skapa ”buzz”

Vill ert förtetag också sälja mer, få större lönsamhet och bli mer populärt? Kontakta oss på Vizuera för mer information om kursens upplägg!