Benchmarking

Media Markt Västerås Foto Jonas Bilberg

Benchmarking är en av Vizueras mest framgångsrika utbildningar någonsin!

Utveckla kompetensen, öka kundfokuset samt förbättra lönsamheten i avdelningarna! Målen uppnås genom att vi att jobbar med erfarenhetsutbyte så att rationellare drift av avdelningarna nås.

För vem?
Målgruppen för utbildningen är förste och eller andre man för respektive avdelning. En framgångsfaktor är också att butikschefen medverkar i programmet för att få största möjliga effekt och avkastning av utbildningsinsatsen.

Utbildningen baserar sig på tio utbildningsdagar motsvarande fem träffar. I delar av utbildningen kommer två kursledare att medverka på grund av att olika kompetenser krävs. En framgångsfaktor är att respektive handlare och företagsledare följer projektet nära.

Om innehållet:
Benchmarkingprocessen genomförs med teorigenomgångar, diskussioner, gruppövningar och efterföljande reflektioner. Stor vikt läggs vid att deltagarna själva reflekterar, samarbetar, samtalar och tar del av och ger i processen. Som en effekt av programmet jobbar deltagarna i gemensamma och individuella projekt allt utifrån att gradera upp sina konkurrensmedel till att utveckla sina medarbetare inom olika kunskapsområden.

• Nulägesanalys

• Besiktningar

• Genomgång konkurrenter

• Nyckeltalsanalys

• Inspiration och sälj

• Sortimentsutveckling

• Arbetssätt och rutiner

• Strategisk prissättning

• Bättre kommunikation

• Uppföljning, finslipning

En motivationshöjande, utvecklande och inspirerande utbildning som höjer alla till en mer fokuserad nivå!