Lönsammare Butik

Vizuera kurs på Scandic Infra City Upplandsväsby. Foto : Jonas Bilberg

Syfte:
Utbildningen syftar till att förbättra butikens lönsamhet genom att få butikslaget att jobba mot samma mål och få deltagarna att förstå hur de påverkar resultatet varje timme som de jobbar i butiken.
Mål:
Målet är att öka lönsamheten, höja kompetensen, förbättra samarbetet mellan avdelningarna och göra butiken bättre för kunden.
För typ av butik:
Mindre eller medelstor butik.
Upplägg:
Ledning och säljare tränas under tre seminarier, totalt 6 dagar. 4,5 dagar går till ledningen och 1,5 dagar till övriga säljare. Varje träff har eftermiddagen dag två reserverad för säljarna i butiken. Utbildningen genomförs under totalt fem, sex månader.
Plats:
Utbildningen sker lokalt, nära eller i anslutning till butiken

Ur innehållet:

• Vår kund

• Konkurrensmedel, 6-hörningen

• Vizueramodellen, så styr vi försäljning och lönsamhet

• Checklistor

• Sortimentets betydelse

• Marginalstyrning

• Kundvarvet

Projektuppgifter:

• Sätta mål

• Sortimentsgenomgång på utvalda avdelningar

• Konkret förbättringsplan

Hämta informationsbroschyr