Praktisk affärsutveckling

mio 7 Västerås Foto : Jonas Bilberg

Alla mot samma mål – enorm kraft!

Genom att alla anställda under lång tid tränas praktiskt i att skapa bästa möjliga butik kommer utbildningen att genera en lönsammare butik. Grunden i Praktisk Affärsutveckling är att alla i butiken ska förstå kopplingen mellan ekonomi och det de gör ute på butiksgolvet, hur allt de gör i sin vardag direkt avspeglar sig i resultatet. Genom praktiska övningar och hemuppgifter får de många aha-upplevelser då de ser hur förhållandevis små förändringar i sitt eget arbete ger stora förändringar i avdelningens och butikens resultat.

  • Träning i att prioritera rätt saker och att jobba smartare
  • Höjer potentialen hos medarbetarna
  • Höjer butikens lägstanivå
  • Höjer prestationen mot kunderna under butikens alla öppna timmar
  • All utbildning görs anpassat mot den enskilda butiken
  • Jobbar med verktyg som förenklar vardagen
  • Jobbar och följer olika nyckeltal som visar hur deltagarens agerande påverkar lönsamheten

Allt som deltagarna lär sig under utbildningen kan tillämpas praktiskt i butiken. Direkt efter varje enskilt kurstillfälle kan deltagarna gå ut i butiken och pröva sina nya färdigheter och verktyg.

Praktisk Affärsutveckling är ett långt träningsläger där deltagarna får utmaningar som de under hela utbildningstiden tränas i att klara. Utbildningen sker inte på någon fjärran kursgård utan på plats i butiken.

Hämta informationsbroschyr

Läs artikel om utbildningen