PLU – Praktisk Ledarutveckling

Vizuera kurs på Scandic Infra City Upplandsväsby. Foto : Jonas Bilberg

Ett inspirerande och utvecklande utbildningsprogram som riktar sig till dig som är butikschef, har ambitionen att bli butikschef eller har avdelningsansvar.

Upplägget är fyra seminarier á fyra dagar. D.v.s. två seminarier per termin. Vi riktar in oss på en gruppstorlek på c:a 15-30 deltagare.

Denna moderna utbildning innehåller bland annat:

  1. Mer självgående ledare – träning i coachande samtal, konflikthantering, konsten att ge feedback och hur man genomför medarbetarsamtal.
  2. Effektivare ledare – Bli bättre på uppföljning genom förståelse för planering och prioritering. Bra rutiner och system vinner tid. Begreppet LEAN jobbar vi med här.
  3. Bättre beslutsfattare – Våga ta beslut och få förståelse för konsekvenserna. Bli mer trygg och säker i beslutsfattandet och kontrollera om det finns tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. Vi tillgodoser olika hjälpmedel och träning i deltagarnas beslutsfattande.
  4. Ger ledare som levererar – Deltagarna tränas i att leverera utifrån vad det egna företaget vill ha och vad deras kunder önskar. Vi har en lönsamhetsskola där vi jobbar med nyckeltal, system och organisation. Därefter får deltagarna göra en personlig handlingsplan för sin framtid.

Detta är en fantastisk utbildning som är oerhört populär, eftersom den lyfter deltagarna till en mycket högre nivå snabbt!

Mer:

Handlare satsar på ledarskapsutveckling.

Nöjda handlare i Kramfors.