Traineeprogram

butiksmiljöer till utbildning för Vizuera *** Local Caption *** butiksmiljöer till utbildning för Vizuera

Vizueras Traineeprogram är en utbildning som bidrar till framtidens ledare!

Har din butik som mål att vara den bästa arbetsplatsen, där man kan göra karriär och har bra möjligheter till utbildning? Syftet är att ge deltagarna kunskaper och inblick i butikens drift, ekonomi, marknad och kunder.

Programmet utvecklar:

 • Medarbetare som tar större ansvar.
 • Grundkompetensen hos yngre, nya medarbetare.
 • God kunskap om butiksdrift, ekonomi, marknad och kunder.

Målet är ökad självinsikt, grundläggande ledarskap, kunskap om sambanden mellan nyckeltal och effekterna av en mycket smartare butiksdrift.

Ur TraineeProgrammet:

 • Marknaden
 • Kunden
 • Buikens ekonomi – nyckeltalen
 • Effektiv butiksdrift
 • Personlig utveckling och ledarskap

Upplägg:

 • Max för tolv personer
 • Fyra träffar a två dagar, totalt åtta dagar (2+2+2+2)
 • Pågår under cirka åtta månader

Detta är en självklar utbildning för karriärsugna deltagare, som är redo för att bli framtidens ledare!