Självgående medarbetare leder till en bättre butik

Marianne Sjöö, ICA Handlare, Kvantum Ale Torg, satsar på att utveckla och utbilda personalen.

På frågan; Varför investerar du i PLU? (Praktisk Ledarutveckling, som en medarbetare går just nu), svarar Marianne ” Jag vill ha utbildade och självgående medarbetare, det leder till att det blir roligare på jobbet och att vi får en bättre butik. Det borgar även för interna karriärvägar, att ta nästa steg, samt att det är bra för branschen i stort”