Superakademin #2 har startat

Nu har vi kört igång Superakademin #2

Deltagarna kommer att utveckla  sin kompetens kring hur en avdelning skall drivas på ett effektivt och lönsamt sätt.  Syfte med superakademin är att få nya verktyg, metoder och kunskap för att driva en avdelning eller ett område i butiken.
Per Lundgren är lönsamhatskonsulten som  genomför superakademin, han berättar för redaktionen att han ser fram emot nästa tillfälle.