Kategorier
Kompetensutveckling Kontakta oss! Lönsammare butik Praktisk affärsutveckling Prezision

Tre tips för att skapa effektiva team

Att skapa effektiva team är en nyckel till framgång, här kommer tre tips.

Tydlig målbild:

För att en grupp ska kunna prestera bra tillsammans är det viktigt att målbilden är tydlig och att alla känner motivation inför uppgiften. Ett tydligt och attraktivt mål skapar engagerade individer. För att bibehålla en grupps engagemang behöver företaget/organisationen visa att de förväntar sig att teamet kommer lyckas nå sina mål. När en organisation har klara förväntningar på ett teams framgång ökar teamets självförtroende och resultat.

Kommunikation:

Kommunikationen i gruppen behöver vara öppen, ärlig och respektfull. Personerna i gruppen ska känna sig trygga i att säga vad de ser och hur de ser på att lösa gruppens uppgifter. Deltagarna behöver känna sig lyssnade på av varandra. Deltagarna i gruppen behöver kunna lita på varandra och känna att det är tillåtet att tycka olika. För att en grupp ska prestera bra tillsammans behöver alla känna tillhörighet, inte bara i gruppen utan även i de beslut och handlingar som berör teamet.

Trygg miljö:

För att ett team ska kunna nå sin fulla potential behöver deltagarna i teamet känna sig trygga i att tänka fritt och att komma med idéer. En trygg miljö skapas av individerna genom hur vi beter oss mot varandra. När en grupp ska börja sitt arbete tillsammans skapas tryggheten enklast genom att deltagarna tillsammans sätter så kallade spelregler. Att tillsammans sätta spelregler för teamet skapar tillhörighetskänsla som i sin tur ökar ansvarstagandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *