Det enda styrverktyget ni som butik behöver – Prezision.

Vårt verktyg ”Prezision” är butiksnära och lättanvänt.

Det ultimata programmet när det kommer till att ta ut och skapa användbara rapporter att ta ut och för att inte tala om hur mycket lättare det blir att lägga en ordentlig budget med hjälp av verktyget.

  • Prezision visar förhållandet mellan vad som händer i butiken och butikens ekonomi.
    Det ger ett mycket bra underlag för beslut och gör det enklare att styra intäkterna.
  • Prezision hjälper dig att ta kontroll över din försäljning och marginalen med fem nyckeltal (i det liggande T). I Prezision kan du koppla det som händer på butiksgolvet och kundens upplevelse till det ekonomiska resultatet. Du kan sätta mål, budgetera, mäta och följa upp på alla nivåer.
  • Prezision är ett verktyg som gör att man snabbt kan påverka och styra sitt resultat genom att man kan sätta in rätt åtgärder på rätt plats i rätt tid.
  • Prezision är lättillgängligt eftersom det är webbaserat, du kan jobba när du vill och var du vill bara du har tillgång till internet. Systemet är lättarbetat, snabbt och enkelt och med tanke på att det är webbaserat så slipper du installationer.
  • Att snabbt kunna se resultatet av insatser och förändringar i det vardagliga arbetet på golvet och i mötet med kunden är otroligt värdefullt och viktigt för butikens lönsamhet.

Som om inte allt det ovanstående vore nog. Prezision kan hjälpa din butik att främja bland annat ett styrt försäljningsarbete, glada, fokuserade och tävlingsinriktade säljare som i sin tur såklart leder till säljklara avdelningar och en ökad lönsamhet.

Ta tag i din butiks lönsamhet redan idag, boka ett möte med oss på Prezision.

Det här säger kunderna
om Prezision

Ulf Algevi, ICA-handlare (Kvantum Ale Torg) :
- Vi jobbar oftast med Prezision i datorn, men vi använder även appen Prezision när vi kontrollerar och gör vissa uppföljningar i butiken”, berättar Ulf, som är ansvarig för Prezision i butiken. Ulf fortsätter: ”- Alla Försäljningschefer använder och jobbar med detta styrverktyg, och likaså alla som jobbar som Avdelningsansvariga. Vi tycker det är viktigt att hela personalstyrkan förstår och inser att varje insats de gör, bidrar till butikens fina resultat. Detta gör att engagemanget höjs betydligt. Sedan vi började med Prezision för 5 år sedan har vi sett en stor utveckling. Vi har de senaste 5 åren jobbat med 20% historia och 80% framtid, för att styra mot vårt mål med Prezision. Detta medför och ger oss en stor kontroll över nyckeltal som försäljning, intäkter och svinn med mera. Vi lägger budget samt måltal i Prezision och följer upp veckovis att vi styr mot de uppsatta målen.

Thomas Strindeborn,  ICA-handlare (Maxi Partille) :
- Det känns väldigt tryggt att jobba med Prezision. Först tittar vi på det övergripande resultatet, sen går vi ner och kikar på varje avdelning. Det är ett väldigt lättarbetat verktyg!"