Vår bok

För att nå ut med den unika metodik och pedagogik som Vizueras grundare (Örne Kjellström, Roger Eijvergård och Lars Andersson) format skapade man tillsammans med författaren  Eva Cochen boken ”lönsammare butik” år 2010.

Lars Andersson, Örne Kjellström och Roger Eijvergård har en gedigen bakgrund i dagligvaruhandeln, främst inom ICA (bland annat ICA-skolan).
År 2002 startade de tillsammans  företaget Vizuera AB och har utvecklat Vizuera-modellen, som under flera år har tillämpats och använts framgångsrikt av flera olika företag. Modellen handlar om hur man kan arbeta mer pricksäkert för att förbättra lönsamheten inom detaljhandeln med fokus på intäkterna istället för på utgifterna som är det vanligaste.

Eva Cohen är civilekonom och har mångårig erfarenhet av kommunikations- och ledningsfrågor inom många stora företag, framför allt i rollen som informations- och marknadschef på företag inom tjänstesektorn. Eva följde och dokumenterade under ett års tid Örne Kjellström vid en skräddarsydd utbildningsserie för dagligvaruhandeln. Boken ”Lönsammare butik – med fokus på intäkter” är ett resultat av detta.
Eva är idag kommunikationsstrateg och projektledare på ”Svensk Handel”.

Boken speglar det arbetssätt och de ekonomiska principer som Vizuera jobbar efter.
Den är uppskattad och  populär som facklitteratur i en rad olika skolor och utbildningar kopplat till handel.

År 2010 blev boken utnämnd till ”Årets marknadsförningsbok” av Sveriges Marknadsförbund.